การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบุกเบิกถมดินยกระดับสายบือแนจาเราะตือรี หมู่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

0
90

โครงการบุกเบิกถมดินยกระดับสายบือแนจาเราะตือรี หมู่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้