การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนในพื้นที่ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

0
55

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ตาราง ปปช.01)

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้