การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนท่อบล๊อกสายบ้านจือริใน หมู่ 3 ต.บาเจาะ

0
92

ก่อสร้างถนนท่อบล๊อกสายบ้านจือริใน หมู่ 3 ต.บาเจาะ

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้