การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำสายคอลอบางลาง-เก้าศพ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

0
83

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำสายคอลอบางลาง-เก้าศพ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้