การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดคูระบายน้ำซอยอาแมรง หมู่ 5 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

0
81

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดคูระบายน้ำซอยอาแมรง หมู่ 5 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้