ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบือแนแต-บ้านบียอ

0
94

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบือแนแต-บ้านบียอ หมู่ 4 ต.บาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา งบประมาณ 2,415,000 บาท จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กว้าง 6 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,080 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร งบประมาณ 2,415,000.- บาท

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้