ประกาศราคากลางโครงการถมดินยกระดับถนนสายนอเง็ง หมู่ 4 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

0
81

ขนาดถนนกว้าง 8 ม. ยาว 300 ม. ถมดินขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 300 ม.สูง 2.00 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,600 ลบ.ม. ถมดินลูกรังผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้