ประกาศราคากลาง โครงการโงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายลาตอ หมู่ 4 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

0
64

โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายลาตอ หมู่ 4 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ปริมาณงาน : ขนาดผิวจราจรลูกรัง กว้าง 4.00 หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด งบประมาณ 991,000.- บาท

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้