ประกาศราคากลาง โครงการปรับพื้นที่และถมดินสนามกีฬาบ้านคอลอบาแล หมู่ 5 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

0
61

ปริมาณงาน : ดินถมกว้าง 45.00 ม. สูง 1.00 ม. ยาว 65.00 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,925 ลบ.ม. พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. กำหนด)

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้