ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองกอรอปอ หมู่ 2 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยวิธีพิเศษ

0
74

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,950 เมตร ลึกเฉลี่ย 3-4 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด) โดยวิธีพิเศษ

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้