ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อที่อาบน้ำศพ จำนวน 9 ชุด โดยวิธีพิเศษ

0
95

1. โครงการจัดซื้อที่อาบน้ำศพเป็นชุด จำนวน 9 ชุดๆละ 56,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 504,000.- บาท ขนาดยาว 2 เมตร กว้าง 85 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร

1

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้