ติดต่อ-สอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา

จังหวัดยะลา 95130

โทรศัพท์ 073 289 190