ประวัติความเป็นมา

logo

ตำบลบาเจาะเป็นตำบลเก่าแก่ก่อตั้งมาประมาณ  98 ปีแล้ว คำว่า “บาเจาะ” มาจากคำว่า “มือเจาะ” แปลว่าที่ราบชื้นแฉะ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2542  เดิมตั้งอยู่ในหมู่ที่  2  บ้านบาเจาะ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบันนังสตา  ประมาณ  2  กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองจังหวัดยะลาประมาณ  40  กิโลเมตร  ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาอยู่บ้านเลขที่  335/23-24   ต.บันนังสตา  อ.บันนังสตา  จ.ยะลา